Skip to content ↓
map

UWC Red Cross Nordic

Fleke, Norvegija 

205 skoleni
no 16 lidz 20 gadiem

Founded

1995

3 March 2017

Tris ipašas iezimes

  • Valsts finansejums - Ziemelvalstu nodrošinatais finansejums koledžai lauj izveleties skolenus, vadoties tikai un vienigi pec vinu nopelniem un potenciala. Tadejadi tiek radita macibu vide, kura ipaša nozime ir skolenu daudzveidibai.
  • Stipendijas jauniešiem no konfliktu zonam -  sadarbiba ar Norvegijas Sarkano Krustu un Hauglanda rehabilitacijas centru koledža nodrošina macibu stipendijas jauniešiem ar invaliditati no konfliktu zonam. Šis programmas merkis ir panakt, lai jaunieši var atgriezties sava dzimtaja zeme ka darboties spejigi, pieredzes bagati un aktivi sabiedribas locekli.
  • Sagatavošanas gada programma - Lai skolenus ar nepilnigu izglitibu un ierobežotam anglu valodas zinašanam veiksmigi ieklautu macibu vide, viniem tiek dota iespeja apmeklet sagatavošanas programmu, kuras merkis ir skolenus sagatavot IB diploma programmas prasibam, palidzot viniem iegut parliecibu par saviem spekiem un veicinot speju iejusties skolenu kopiena.
Klase 

UWC RCN piedava Starptautiska bakalaurata diploma macibu programmu (International Baccalaureate Diploma Programme jeb IBDP). Papildus pamata programmai koledža piedava apgut ari danu, norvegu un zviedru valodas, globalo politiku, zinatnes projektu izstradi un teatra makslu. Pirmaja macibu gada skoleni apmekle iknedelas nodarbibas, kuru merkis ir attistit vinu izpratni par Sarkana Krusta organizacijas un UWC RCN pamatvertibam.

Arpus klases
 

Arpusskolas programmai ir tris galvenas ievirzes ? Ziemelvalstu kulturas mantojuma apzinašana, socialas labklajibas veicinašana un vides aizsargašana. Skoleniem ir iespeja izveleties no plaša projektu, pasakumu un nodarbibu klasta, kura ietilpst globalo problemu risinašanas projekti, ipaši izstradatas macibu nedelas, sporta nedelas, kulturas dienas un sabiedriski lietderigais darbs Hauglanda rehabilitacijas centra un skolenu organizacijas. Koledža skoleniem piedava iespeju apmeklet keramikas, adišanas un amatniecibas pulcinus.

Koledžas atrašanas vieta un krašna ainava sniedz iespeju iesaistities ari udenssporta un kalnos kapšanas programmas. Skoleni var apgut brivdabas gidiem nepieciešamas iemanas un velak tas lietderigi izmantot. Vel skoleni ka brivpratigie var iesaistities ikgadejas starptautiskajas slepošanas sacensibas invalidiem. 

Isie kursi 

UWC RCN ik gadu riko vasaras sagatavošanas programmu, lai palidzetu tikko uznemtajiem skoleniem ar ierobežotam anglu valodas zinašanam iejusties jaunaja vide un izprast dzivi UWC koledža.

Skolas teritorija un telpas  

Koledžas teritorija atrodas 5 skolenu kopmitnes, un katra no tam dzivo 40 skoleni. Ekas ir iekartotas tradicionala norvegu stila, un katra istaba dzivo pieci skoleni. Skolenu ciemata vidu atrodas centrala velas mazgatava. Hauglanda rehabilitacijas centra skoleniem ir pieeja peldbaseinam un sporta zalei.

Atrašanas vieta  

Koledža atrodas skaistaja fjordu un ieleju ainava Norvegijas rietumu krasta. Ferdes lidosta atrodas 40 minušu, bet Bergenas starptautiska lidosta ? tris stundu brauciena attaluma.

Uznemšana 

Skoleni macibam var pieteikties savas valsts nacionalaja komiteja. Jaunieši no konfliktu zonam macibam tiek izveleti ipaša skolenu atlases procesa.

Papildinformacija: https://uwcrcn.no/how-to-apply/

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Contact Details


UWC Red Cross Nordic
6968 Flekke,
Norway

17 Colleges
Worldwide